Audyty i inspekcje produkcyjne

AUDYTY


Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy audyty zakładów produkcyjnych. Pomagamy również w doborze i wyszukiwaniu nowych poddostawców.
Działania te mają na celu weryfikację:

  • kwalifikacji zakładu i personelu w oparciu o wymagane standardy,
  • infrastruktury i wyposażenia zakładu pod kątem wymagań klienta,
  • poziomu uzyskiwanej jakości wyrobów,
  • możliwości produkcyjnych.

INSPEKCJE


Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie:

  • Inspekcja pierwszej strony – (first party inspection) – inspekcje wewnątrz-zakładowe ocena zgodności produktu przez osobę bądź organizację, która jest producentem (dostarczycielem) wyrobu. Inspekcje tego rodzaju są realnym wsparciem wewnętrznego systemu jakości.
  • Inspekcja drugiej strony – (second party inspection) – ocena zgodności produktu przeprowadzana na zlecenie Klienta w zakładzie dostawcy na bazie powierzonej dokumentacji i w oparciu o międzynarodowe standardy i wymagania.
  • Inspekcja trzeciej strony – (third party inspection) – ocena zgodności produktu przeprowadzana jako strona niezależna podczas procesu produkcyjnego.

Nasi inspektorzy dysponują kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży inspekcyjnej i są poważnym wsparciem dla Zleceniodawców podczas oceny zgodności produktów z wymaganiami. Niezależne inspekcje, przeprowadzone na bazie wiedzy z zakresu międzynarodowych norm i standardów niejednokrotnie zapobiegają kosztownym naprawom i  reklamacjom, minimalizują też ryzyko dostarczenia produktu wadliwego. Szeroka wiedza i doświadczenie pozwala naszym inspektorom na niezależną ocenę prawidłowości wykonywanych robót.

Techniczne inspekcje przemysłowe  to uczestnictwo w testach funkcyjnych urządzeń (FAT), finalnych odbiorach przedwysyłkowych, inspekcjach pakowania i oznakowania, audyty, przeglądy dokumentacji finalnej, monitoring i expediting procesów produkcyjnych.

Jesteśmy w stanienie także wspomóc systemy zarzadzania jakością wewnątrz zakładów służąc naszą wiedzą i doświadczeniem.